Biomarker ślinowy do zastosowania w diagnozowaniu, różnicowaniu i ocenie neuropsychologicznej pacjentów z udarem mózgu

Zastosowanie

Ocena aktywności oksydazy ksantynowej (XO) w ślinie może znaleźć zastosowanie w nieinwazyjnej diagnostyce udaru mózgu, różnicując zarówno osoby zdrowe od chorych, jak również chorych z udarem niedokrwiennym od chorych z udarem krwotocznym. Pobieranie śliny do diagnostyki jest nieinwazyjne, bezbolesne i nie generuje wysokich kosztów. Ślina może być pobierana w warunkach domowych, bez pomocy personelu medycznego, a transport tego materiału nie wymaga specjalnej procedury. Proponowany wynalazek wyróżnia się nie tylko nieinwazyjnością pobierania materiału oraz prostotą wykonania oznaczeń, ale także niską ceną analizy.  Odbiorcami tego unikatowego rozwiązania mogą być szpitale, zakłady podstawowej opieki zdrowotnej oraz laboratoria diagnostyczne. Przedstawione rozwiązanie posiada wartość ze względu na globalny zasięg choroby oraz trudności i ograniczenia diagnostyczne w obecnym schemacie postępowania oraz trudności w różnicowaniu pacjentów z udarem niedokrwiennym i krwotocznym w obecnym schemacie postępowania.

Ochrona prawna:

Numer zgłoszenia patentowego: P.440574

Dane teleadresowe

Biuro Transferu Technologii

ul. Jerzego Waszyngtona 17

E-mail: btt@umb.edu.pl

Tel./faks: (85) 686 5122

Adres do korespondencji:

Biuro Transferu Technologii
Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok

SERWIS KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU PRAWIDŁOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG, JAK RÓWNIEŻ W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ REKLAMOWYCH. WIĘCEJ INFORMACJI NA PODSTRONIE POLITYKA PRYWATNOŚCI