Zastosowanie polimeru blokowego do neutralizacji heparyny

Zastosowanie

Badania in vitro oraz in vivo wykazały, że polimery te są równie skuteczne jak protamina w przywracaniu normalnej krzepliwości krwi po podaniu heparyny, natomiast nie wykazują one jej wad, takich jak alergenność i działanie hipotensyjne.

Zalety proponowanych polimerów blokowych to:

 • biokompatybilność i biozgodność, ponieważ zawierają w swej budowie:
  • grupę występującą również w cząsteczkach lecytyny, głównego składnika błony komórkowej,
  • grupę używaną do maskowania innych molekuł, dzięki czemu nie aktywują one układu immunologicznego;
 • zdolność do neutralizacji heparyn drobnocząsteczkowych;
 • lepsze poznanie i większa ilość badań w porównaniu z polimerami naturalnymi (np. chitozanem, hydroksypropylocelulozą, dekstranem);
 • wysoka czystość, dobrze określona masa cząsteczkowa i mała dyspersja masy cząsteczkowej;
 • możliwość otrzymywania za pomocą różnych technik polimeryzacji;
 • powtarzalność syntezy;
 • niezależność syntezy od czynników naturalnych (malejące zasoby ryb, skażenie ich łowisk);
 • brak etapu kosztownego oczyszczania;
 • bezpieczeństwo ich stosowania.

Polimery mogą być stosowane w medycynie jako skuteczne inhibitory heparyny, podawanej np. podczas operacji kardiologicznych oraz podczas terapii przeciwzakrzepowej, i zastąpić w tym celu protaminę, jedyny zatwierdzony do klinicznego stosowania inhibitor heparyny.

Ochrona prawna:

Numer prawa wyłącznego UPRP: 229768

Numer zgłoszenia PCT: PCT/PL2016/050028

Numer prawa wyłącznego USA: US 10,052,347

Dane teleadresowe

Biuro Transferu Technologii

ul. Jerzego Waszyngtona 17

E-mail: btt@umb.edu.pl

Tel./faks: (85) 686 5122

Adres do korespondencji:

Biuro Transferu Technologii
Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok

SERWIS KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU PRAWIDŁOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG, JAK RÓWNIEŻ W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ REKLAMOWYCH. WIĘCEJ INFORMACJI NA PODSTRONIE POLITYKA PRYWATNOŚCI