Wykonywanie mieszanek betonowych typu fibrobeton z wykorzystaniem włókien polimerowo-bazaltowych

Typ ochrony

SUBMITTED

Rodzaj zastrzeżenia

INVENTION

Zastosowanie

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wykorzystania włókien polimerowo - bazaltowych w mieszankach betonowych jako zbrojenia rozproszonego, na potrzeby otrzymania nowej bezskurczowej mieszanki betonowej typu fibrobeton. Znajdującej zastosowanie przy wykonywaniu posadzek przemysłowych i innych typów nawierzchni, jednocześnie zapewniając stan graniczny nośności oraz użytkowalności. W celu wykonania bezskurczowej mieszanki betonowej z zastosowaniem włókien polimerowo - bazaltowych należy wykonać projekt receptury mieszanki betonowej z zachowaniem określonych zasad: projektowany wskaźnik woda/cement (w/c) oraz zawartość włókien w mieszance betonowej w kg/m3, powinny zapewniać wystarczającą pompowalność i urabialność mieszanki betonowej, dalej należy uwzględnić zorientowanie włókien polimerowo - bazaltowych w obrębie kruszywa z matrycą cementową w wyniku opracowanej kolejności oraz mechanizmu dozowania, oraz uwzględnić w ilości wody zarobowej wodę potrzebną na wstępne zwilżenie włókien polimerowo - bazaltowych. Ponadto możliwe jest wykorzystanie dodatków chemicznych pozwalających na wydłużenie czasu urabialności mieszanki betonowej. Przed wykonaniem mieszanki betonowej należy włókna poddać kąpieli wodnej przez 10 - 15 minut. Proces ten pozwoli na zminimalizowanie wodożądności włókien oraz ograniczy pogorszenie konsystencji mieszanki betonowej w czasie. W celu prawidłowego wbudowania mieszanki betonowej modyfikowanej włóknem bazaltowym niezwykle istotne jest zachowanie reżimów dozowania włókien oraz konieczności stosowania wydajnych pomp do betonu.

Dane teleadresowe

Robert Grygo
RESEARCH_TEACHING
r.grygo@pb.edu.pl
Powrót do patentów

SERWIS KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU PRAWIDŁOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG, JAK RÓWNIEŻ W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ REKLAMOWYCH. WIĘCEJ INFORMACJI NA PODSTRONIE POLITYKA PRYWATNOŚCI