Urządzenie do oznaczeń metodą powierzchniowego rezonansu plazmonów oraz sposób wykonywania oznaczenia tą metodą

Typ ochrony

zgłoszenie

Zastosowanie

Urządzenie SPRi współpracujące z biosensorem służy do badań kinetycznych powstających kompleksów biocząsteczek oraz oznaczeń ilościowych potencjalnych markerów chorobowych. Metoda SPR jest techniką optyczną badającą zmiany współczynnika załamania spowodowane związaniem się cząsteczek na powierzchni metalu.

Opis z daty zgłoszenia

Dane teleadresowe

Uniwersytet w Białymstoku
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok
e-mail: mroszko@uwb.edu.pl
tel.: 85 745-70-20

Powrót do patentów

SERWIS KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU PRAWIDŁOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG, JAK RÓWNIEŻ W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ REKLAMOWYCH. WIĘCEJ INFORMACJI NA PODSTRONIE POLITYKA PRYWATNOŚCI