Nowe disulfonamidowe pochodne 5-anilino-1-fenylo-3-metylo-1H-pirazolo[4,3-e][1,2,4]-triazyny, o właściwościach przeciwnowotworowych, sposób ich syntezy, kompozycje farmaceutyczne zawierające te pochodne oraz ich pierwsze zastosowanie medyczne

Zastosowanie

W 2012 r. zarejestrowano w Polsce 17 000 nowych zachorowań na raka piersi (ok. 140 zachorowań odnotowano u mężczyzn). Liczba zgonów z powodu raka piersi w tym samym roku wyniosła około 5600. Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym rozpoznawanym u kobiet.

Niezależnie od wybranej metody leczenia operacyjnego, po jego zakończeniu u każdej chorej rozważa się zastosowanie leczenia systemowego, czyli klasycznej chemioterapii, leków hormonalnych lub nowoczesnych leków ukierunkowanych molekularnie. Leczenie systemowe znajduje zastosowanie szczególnie w przypadkach, w których stwierdzono obecność przerzutów odległych. Takie postępowanie łagodzi objawy zaawansowanego nowotworu, może prowadzić do remisji ognisk przerzutowych oraz wyraźnie przedłużać życie.

W prowadzonych badaniach in vitro wykazano wysoką aktywność biologiczną nowozsyntetyzowanych pochodnych sulfonamidowych. Związki te charakteryzują się silnym działaniem cytotoksycznym i antyproliferacyjnym, w szczególności w stosunku do komórek nowotworów piersi, co wskazuje na potencjalne zastosowanie w ich leczeniu.

Przedstawione rozwiązanie posiada wartość ze względu na globalny zasięg choroby oraz trudności terapeutyczne w obecnym schemacie postępowania.

 

Ochrona prawna:

Numer prawa wyłącznego UPRP: 240932

Dane teleadresowe

Biuro Transferu Technologii

ul. Jerzego Waszyngtona 17

E-mail: btt@umb.edu.pl

Tel./faks: (85) 686 5122

Adres do korespondencji:

Biuro Transferu Technologii
Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok

SERWIS KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU PRAWIDŁOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG, JAK RÓWNIEŻ W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ REKLAMOWYCH. WIĘCEJ INFORMACJI NA PODSTRONIE POLITYKA PRYWATNOŚCI