Nowe L-prolinowe sulfonamidowe pochodne zawierające układ pirazolo[4,3-e]tetrazolo[4,5-b][1,2,4]triazyny, sposób ich wytwarzania, ich zastosowania oraz kompozycja farmaceutyczna je zawierająca

Zastosowanie

Nowosyntezowane pochodne mogą mieć potencjalne zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej.

Ochrona prawna:

Numer prawa wyłącznego UPRP: 237893

Numer zgłoszenia PCT: PCT/PL2019/000110

 

Dane teleadresowe

Biuro Transferu Technologii

ul. Jerzego Waszyngtona 17

E-mail: btt@umb.edu.pl

Tel./faks: (85) 686 5122

Adres do korespondencji:

Biuro Transferu Technologii
Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok

SERWIS KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU PRAWIDŁOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG, JAK RÓWNIEŻ W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ REKLAMOWYCH. WIĘCEJ INFORMACJI NA PODSTRONIE POLITYKA PRYWATNOŚCI