Baza patentów - Wyniki wyszukiwania

Płyta obiegowa do wibroprasowanych elementów bet...

Przedmiotem zgłoszenia jest płyta obiegowa do wibroprasowanych elementów betonowych w tym szczególnie do wytwarzania kostki brukowej, w której rdzeń (1) stanowi elastyczny arkusz sklejki wodoodp...
Zobacz więcej

Miniaturowy hydrogenerator energii elektrycznej

Miniaturowy hydrogenerator energii elektrycznej posiada wirnik (6) ułoży skowany w pokrywie dolnej i górnej hydrogeneratora charakteryzujący się stożkową geometrią części górnej (z kierunku...
Zobacz więcej

Sposób oczyszczania spalin oraz dysza wylotowa re...

Sposób oczyszczania spalin, zwłaszcza z zanieczyszczeń w postaci tlenków siarki, wykorzystując do tego jedynie wodę morską bez żadnych dodatków chemicznych, polega na tym, że reakcja absorpc...
Zobacz więcej

Sposób określania oporności powierzchniowej

Nowy alternatywny sposób określania oporności powierzchniowej:- który nie wymaga umieszczania sond w konkretnych pozycjach,- umożliwia większą swobodę w umieszczaniu sond,- uniezal...
Zobacz więcej

Wyświetlacz ze wzorem z podświetleniem krawędzi...

Wyświetlacze, które nie są wrażliwe na pola elektromagnetyczne, wymagają zastosowania zaawansowanych rozwiązań technicznych w systemach obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Dlateg...
Zobacz więcej

Sposób i system do pomiaru oporności powierzchni...

Przedmiotem wynalazku jest sposób oraz system do pomiaru oporności powierzchniowej próbki o nieregularnym kształcie przy zastosowaniu pięciu kontaktów punktowych, z któr...
Zobacz więcej

Sposób rekonstrukcji obrazu w elektrycznej tomogr...

Tomografia impedancyjna stosowana jest między innymi w medycynie (do obrazowania wnętrza ciała, szczególnie stanów zapalnych płuc), w geologii (do poszukiwania złóż mineraln...
Zobacz więcej

Mieszanina oksytiaminy i ketokonazolu oraz kompozy...

Celem wynalazku jest opracowanie nowej mieszaniny przeciwgrzybiczej, charakteryzującej sięmałymi efektami ubocznymi dzięki stosunkowo niskiej zawartości substancji aktywnych, a jednocześnie duż...
Zobacz więcej

Urządzenie do oznaczeń metodą powierzchniowego...

Urządzenie SPRi współpracujące z biosensorem służy do badań kinetycznych powstających kompleksów biocząsteczek oraz oznaczeń ilościowych potencjalnych markerów chorobowy...
Zobacz więcej

SERWIS KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU PRAWIDŁOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG, JAK RÓWNIEŻ W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ REKLAMOWYCH. WIĘCEJ INFORMACJI NA PODSTRONIE POLITYKA PRYWATNOŚCI