Baza patentów - Wyniki wyszukiwania

Analiza aktywności przeciwbakteryjnej / przeciwgr...

W ramach analizy aktywności przeciwbakteryjnej / przeciwgrzybiczej testowanych związków możliwe jest:  oznaczenie wartości MIC/MBC[MFC]/MBIC przeprowadzenie analizy aktywności zwią...
Zobacz więcej

Analiza reologiczna preparatów farmaceutycznych i...

Badanie polega na pomiarze cech reologicznych, t.j. lepkości dynamicznej, granicy płynięcia czy tiksotropii różnorodnych form farmaceutycznych i kosmetycznych (m.in. kremy, żele, emulsje). Pomia...
Zobacz więcej

Analiza składu ciała

Badanie pozwala określić: masę ciała, masę mięśni szkieletowych, całkowitą objętość wody w organizmie, beztłuszczową masę ciała (FFM), wskaźnik masy ciała (BMI), wska...
Zobacz więcej

Analiza tekstury

Badanie polega na określeniu właściwości mechanicznych zarówno materiałów jak i preparatów zarówno w postaci stałej (wytrzymałość na zgniatanie lub zrywanie, twardość, elastyczność) i...
Zobacz więcej

Analiza wielopierwiastkowa

Badanie polega na ilościowym określeniu zawartości poszczególnych pierwiastków (makro-, mikroelementów, pierwiastków toksycznych) za pomocą techniki Atomowej Spektrometrii Emisyjnej z plazmą ...
Zobacz więcej

Badania elektrofizjologiczne narządu wzroku

Badania: ERG: ocena czynności siatkówki w warunkach fotopowych i skotopowych. mfERG: ocena czynności fotoreceptorów w plamce VEP: ocena funkcji nerwu wzrokowego od siatkówki do kory wzr...
Zobacz więcej

Badania ilościowe i jakościowe cząstek

Pomiary właściwości fizycznych mikroobiektów. Detekcja oparta na nanoporach. Dokładny ilościowy pomiar mikro-cząstek. Pomiary jakościowe z zastosowaniem technik AFM. Analiza ilości i rozmia...
Zobacz więcej

Badania in vitro z użyciem hodowli komórkowych

Badania  są przeprowadzane z użyciem hodowli komórkowych: raka jelita grubego, glejaka wielopostaciowego, zdrowych komórek astrogleju,  fibroblastów skóry ludzkiej: - ocena cytotoksyc...
Zobacz więcej

Badania skuteczności substancji będących potenc...

Badania skuteczności substancji będących potencjalnymi lekami zawiera: Indukowanie modeli chorobowych u zwierząt, np. astmy, zapalenia jelita grubego oraz indukcja rozwoju choroby nowotworow...
Zobacz więcej

Badania toksykologiczne w standardzie DPL

Badania toksykologiczne w standardzie DPL są przeprowadzane za pomocą: Oceny toksyczności ostrej, podostrej , podprzewlekłej i przewlekłej na gryzoniach (mysz, szczur) przy różnych d...
Zobacz więcej

SERWIS KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU PRAWIDŁOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG, JAK RÓWNIEŻ W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ REKLAMOWYCH. WIĘCEJ INFORMACJI NA PODSTRONIE POLITYKA PRYWATNOŚCI