Badania toksykologiczne w standardzie DPL

Zastosowanie

Badania toksykologiczne w standardzie DPL są przeprowadzane za pomocą:

  • Oceny toksyczności ostrej, podostrej , podprzewlekłej i przewlekłej na gryzoniach (mysz, szczur) przy różnych drogach podania (doustnie, dootrzewnowo, podskórnie, dożylnie i na skórę). 
  • Badania działania drażniącego/żrącego na skórę i badanie działania uczulającego.  

Ocena toksykologiczna w standardzie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) jest konieczna do celów rejestracji różnych substancji chemicznych, w tym leków, środków ochrony roślin, dodatków do żywności. 

Dane teleadresowe

Jacek Nikliński

cmd@umb.edu.pl

tel:  85 686 51 52 

 

Małgorzata Michalina Brzóska

malgorzata.brzoska@umb.edu.pl 

tel:  85 748-56-04

SERWIS KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU PRAWIDŁOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG, JAK RÓWNIEŻ W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ REKLAMOWYCH. WIĘCEJ INFORMACJI NA PODSTRONIE POLITYKA PRYWATNOŚCI