Baza patentów - Wyniki wyszukiwania

Badania wytrzymałości biomechanicznej

Właściwości biomechaniczne badanych materiałów ocenia się w testach wytrzymałościowych takich, jak np. 3-punktowy test zginania, test łamania, test cięcia i test ściskania. Badania wytrzyma...
Zobacz więcej

Badanie profilu glikozylacji białek w nowotworac...

Wzorce węglowodanowe glikoprotein i glikolipidów odgrywają rolę w rozpoznawaniu molekuł w komórkach i między komórkami. Szlaki metaboliczne rozpoznania molekularnego są w nowotworach złośli...
Zobacz więcej

Badanie cytotoksyczności nowo syntetyzowanych zwi...

Badanie cytotoksyczności nowo syntetyzowanych związków oraz nanomateriałów o przewidywanym działaniu przeciwnowotworowym z wykorzystaniem testów: MTT, LDH oraz PI. Test MTT oparty ...
Zobacz więcej

Badanie dostępności farmaceutycznej

Badanie ma na celu określenie ilości substancji leczniczej uwolnionej w warunkach in vitro z postaci leku oraz szybkość z jaką ten proces zachodzi. Test uwalniania stanowi rutynowe badanie oceny ...
Zobacz więcej

Badanie egzogennie podanych hormonów nadnerczy

Model adrenalektomii Zabieg adrenalektomii, polegający na obustronnym usunięciu nadnerczy, wykonywany jest u szczurów. Okres pooperacyjnej rekonwalescencji trwa 14 dni. W tym czasie zwierzęta o...
Zobacz więcej

Badanie mechanizmu działania substancji o potencj...

Badanie mechanizmu działania substancji o potencjalnym działaniu przeciwzakrzepowym za pomocą: oceny stopnia nieodwracalnej aktywacji płytek krwi w zakrzepie indukowanym chlorkiem żela...
Zobacz więcej

Badanie stanu mikrokrążenia skóry w różnych s...

Model przepuszczalności naczyń krwionośnych skóry Model przepuszczalność naczyń krwionośnych skóry szczura z wykorzystaniem metody opisanej przez Udaka’ę  i wsp., umożliwia ocenę...
Zobacz więcej

Badanie wpływu nanomateriałów na migrację i in...

Badanie wpływu nanomateriałów na migrację i inwazyjność komórek nowotworowych z wykorzystaniem komory Boydena. Badanie wpływu nanopmateriałów na migrację i inwazyjność komórek now...
Zobacz więcej

Badanie wpływu nanomateriałów na proliferację ...

Badanie wpływu nanomateriałów na proliferację komórek nowotworowych z wykorzystaniem fioletu krystalicznego. Badanie wpływu nanomateriałów na proliferację komórek nowotworowych
Zobacz więcej

Badanie wpływu naturalnych, nowo syntetyzowanych,...

Badanie wpływu naturalnych, nowo syntetyzowanych, związków oraz nanomateriałów o przewidywanym działaniu przeciwnowotworowym na apoptozę komórek nowotworowych z wykorzystaniem cytometrii przep...
Zobacz więcej

SERWIS KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU PRAWIDŁOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG, JAK RÓWNIEŻ W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ REKLAMOWYCH. WIĘCEJ INFORMACJI NA PODSTRONIE POLITYKA PRYWATNOŚCI