Baza patentów - Wyniki wyszukiwania

Przygotowanie próbek do oznaczania metali technik...

  Przygotowanie próbek do analizy obejmujące: homogenizację; rozkład matrycy próbki, w tym za pomocą mineralizacji mikrofalowej; wydzielanie i wzbogacanie analitów techn...
Zobacz więcej

Oznaczanie zawartości metali szlachetnych (np. Pd...

Oznaczanie ultraśladowych i śladowych ilości metali (np. szlachetnych, ciężkich oraz lantanowców) w próbkach wód, roślin, tkanek i płynów biologicznych, środowiskow...
Zobacz więcej

Charakterystyka nanocząstek metali i tlenków met...

Oznaczanie nanocząstek metali i tlenków metali (rozmiar, stężenie masowe, stężenie liczbowe cząstek) w próbkach środowiskowych, żywności, w produktach medycznych Ocena: - proc...
Zobacz więcej

Oznaczanie związków organicznych techniką ultra...

Oznaczanie substancji organicznych w próbkach żywności, biologicznych, środowiskowych techniką ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (detektor PDA),...
Zobacz więcej

Oznaczanie sumy przeciwutleniaczy hydro- i lipofil...

- oznaczanie sumy przeciwutleniaczy hydro- i lipofilowych (w przeliczeniu na kwas galusowy i a-tokoferol) w żywności pochodzenia roślinnego z wykorzystaniem techniki chemiluminescencyjnej, - badan...
Zobacz więcej

Walidacja procedur badawczych

Oferujemy przeprowadzenie lub doradztwo dotyczące walidacji procedur oznaczania analitów nieorganicznych i organicznych w próbkach wód, gleb, roślin, żywności, preparató...
Zobacz więcej

Analiza danych metodami uczenia maszynowego

Wyszukiwanie zmiennych informacyjnych w problemach uczenia nadzorowanego. Budowa i walidacja modeli uczenia maszynowego dla danych reprezentowanych w postaci tabelarycznej. Możliwe zastosowania - k...
Zobacz więcej

Znajdowanie biomarkerów w danych omicznych

Analizy ekspresji genów, profilu mutacji (SNP, CNV), profili epigenetycznych, profili proteomicznych, profili metabolomicznych. 
Zobacz więcej

Analiza szeregów czasowych

Analiza szeregów czasowych z wykorzystaniem metod liniowych, nieliniowych, opartych o teorię chaosu. Zastosowania w analizie danych ekonomicznych, danych medycznych i biologicznych, danych z c...
Zobacz więcej

SERWIS KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU PRAWIDŁOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG, JAK RÓWNIEŻ W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ REKLAMOWYCH. WIĘCEJ INFORMACJI NA PODSTRONIE POLITYKA PRYWATNOŚCI