Baza patentów - Wyniki wyszukiwania

Hodowle komórkowe i tkankowe

Hodowle komórkowe i tkankowe niestymulowane i stymulowane stanowią wstępne przygotowanie: - do oceny cytometrycznej – ocena fenotypowa, ocena receptorów cytoplazmatycznych, ocena stężenia cyt...
Zobacz więcej

Mikroskopia fluorescencyjna

Mikroskopia fluorescencyjna odmiana mikroskopii świetlnej, która, ze względu na duże możliwości identyfikacji struktur subkomórkowych, pozwala na analizę pojedynczych komórek. Ocena działa...
Zobacz więcej

Nefelometria

Metoda optyczna polegająca na ilościowym oznaczaniu zawiesiny koloidalnej w badanej próbce przez pomiar natężenia światłą przepuszczonego przez próbkę. Jedna z metod analizy instrumentalnej....
Zobacz więcej

Northern blot

Analiza transkryptów genów techniką hybrydyzacji typu nothern w komórkach systemu odpornościowego w różnym czasie umożliwia dokładne określenie miejsca i czasu ekspresji określonego genu. ...
Zobacz więcej

Obrazowanie i badania fizykochemiczne biomateriał...

Badania fizykochemiczne biomateriałów są przeprowadzane na podstawie: analizy z wysoką rozdzielczością topografii powierzchni obiektów technicznych, w tym obrazowanie ilościowe w tr...
Zobacz więcej

Obrazowanie i badania reologiczne kultur komórkow...

Obrazowanie i badanie reologiczne kultur komórkowych zawiera: Analizę z wysoką rozdzielczością topografii powierzchni obiektów biologicznych, w tym obrazowanie ilościowe w trybie QI...
Zobacz więcej

Obrazowanie i badania reologiczne materiałów bio...

Obrazowanie i badanie reologiczne materiałów biopsyjnych  zawiera: Analizę z wysoką rozdzielczością topografii powierzchni obiektów biologicznych, w tym obrazowanie ilościowe w...
Zobacz więcej

Ocena bioadhezji i mukoadhezji preparatów farmace...

Badanie ma na celu określenie zdolności oddziaływania preparatów farmaceutycznych lub kosmetycznych ze skórą (właściwości bioadhezyjne) lub błoną śluzową (właściwości mukoadhezyjne). P...
Zobacz więcej

W ramach pomiarów cytotoksyczności możliwe jest określenie aktywności metabolicznej i przeżywalności komórek (test MTT / LDH, cytometria przepływowa) oraz proliferacji komórek metodą fluory...
Zobacz więcej

Ocena cytotoksyczności materiałów stomatologicz...

Ocena cytotoksycznego działania materiałów stomatologicznych na hodowle komórkowe za pomocą spektrofotometru absorpcyjnego Lambda EZ 201 (Perkin Elmer, Inc. Waltham, USA) przy długości fali 560...
Zobacz więcej

SERWIS KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU PRAWIDŁOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG, JAK RÓWNIEŻ W CELACH STATYSTYCZNYCH ORAZ REKLAMOWYCH. WIĘCEJ INFORMACJI NA PODSTRONIE POLITYKA PRYWATNOŚCI